služby


Průzkumy a podklady pro urbanistické studie, studie a přípravu staveb
   -   Dendrologické průzkumy
   -   Ocenění dřevin (pro stanovení náhradní výsadby)
   -   Příprava podkladů pro žádosti o kácení a ochranu dřevin
   -   Příprava podkladů pro finanční ocenění dřevin – pro ocenění majetku

Projektová dokumentace sadových úprav pro založení, rozvoj a obnovu zeleně
   -   Studie proveditelnosti (podpora z fondů EU)
   -   Průmyslové a obchodní areály
   -   Veřejné prostory
   -   Dětská hřiště a sportovní areály
   -   Uliční stromořadí a doprovodná zeleň komunikací
   -   Soukromé zahrady
   -   Střešní zahrady


www.zemanova-zahrady.cz   /  © 2007-2008